TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE - 13. ÚNORA 2020 OD 16 HODIN

NA TÉTO SCHŮZCE OBDRŽÍTE 2 PŘIHLÁŠKY S POTVRZENÝM PROSPĚCHEM. ZÁROVEŇ BUDETE SEZNÁMENI SE SPRÁVNÝM VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠEK
A OBDRŽÍTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK. 
ÚČAST NA TÉTO SCHŮZCE JE VELMI DŮLEŽITÁ!

Třídní schůzka v listopadu - informace o studiu na středních školách a odborných učilištích 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA ŠKOLÁCH S TALENTOVOU ZKOUŠKOU - TERMÍN ODEVZDÁNÍ - 30. LISTOPAD
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A ODBORNÝCH UČILIŠTÍCH - TERMÍÁN ODEVZDÁNÍ - DO 1. BŘEZNA.

 

Na tomto odkazu najdete podrobné informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/20

Základní informace

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

 

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. 

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura  a předmětu matematika a její aplikace.
      o Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.


• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
      o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. 
      o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

OBĚ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY OBDRŽÍTE NA SCHŮZCE PRO RODIČE 

V ÚNORU.

 Aktuální informace o středních školách najdete:

www.flecr.cz

otevřete si prezentační katalog SŠ

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Na této stránce naleznete bližší informace k přijímacímu řízení na SŠ

Ukázkový test z matematiky

 

Priloha II_PO-PR_Soubor-typovych-uloh_MATEMATIKA (5).pdf (77903)

 

 

 

 

Pro žáky 9.tříd

 

 

SVĚT PRÁCE

Pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce:Velké množství informací najdete na následujících adresách:

A) DATABÁZE ŠKOL:


www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

www.infoabsolvent.cz

www.vzdelani.cz

www.uiv.cz

www.nuov.cz

www.edu.czB) PRO ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU:

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

www.skolahrou.cz

www.ujc.cas.cz

C) INFORMACE ZE SVĚTA PRÁCE:

 www.job-tip.cz

www.istp.cz

www.prace.cz

www.inzerceprace.cz


D) TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

www.ceskaskola.cz

www.vzdelavanionline.cz

www.scio.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.az-smart.cz

www.gwo.cz

www.mamenato.cz